Hỏi Mặc định kích thước chiều rông của ảnh, và canh giữa khi đăng bài

Thành viên năng động
Anh em cho hỏi!
Khi tôi đăng bài viết có hình ảnh. Vậy lúc chèn ảnh tôi muốn mặc định kích thước trước như hình(không cần mình phải gõ số vào) trong cửa số chèn images: Chiều rông 850px; tick cach giữa thì tôi phải làm thế nào
Cảm ơn anh em trước!
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cái này có lẽ nên dùng CSS xử lý.
JavaScript:
$(document).ready(function() {
    $(".bodytext img").toggleClass('img-thumbnail center-block');
});
Đặt code trên vào detail.tpl của news.
Khi đó người dùng truy cập, JS sẽ thêm class img-thumbnail giúp ảnh tự co giãn; center-block giúp căn giữa ảnh.
Còn nếu muốn fix 850px luôn thì ... để mò thêm đã :(
 
Thích: phavaphu
Thành viên năng động
Cái này có lẽ nên dùng CSS xử lý.
JavaScript:
$(document).ready(function() {
    $(".bodytext img").toggleClass('img-thumbnail center-block');
});
Đặt code trên vào detail.tpl của news.
Khi đó người dùng truy cập, JS sẽ thêm class img-thumbnail giúp ảnh tự co giãn; center-block giúp căn giữa ảnh.
Còn nếu muốn fix 850px luôn thì ... để mò thêm đã :(
:19:
 
Thích: anhyeuviolet
Thành viên năng động
Cái này có lẽ nên dùng CSS xử lý.
JavaScript:
$(document).ready(function() {
    $(".bodytext img").toggleClass('img-thumbnail center-block');
});
Đặt code trên vào detail.tpl của news.
Khi đó người dùng truy cập, JS sẽ thêm class img-thumbnail giúp ảnh tự co giãn; center-block giúp căn giữa ảnh.
Còn nếu muốn fix 850px luôn thì ... để mò thêm đã :(
Cảm ơm bác anhyeuviolet nhiều lắm! (y)
 
Thích: anhyeuviolet