Mẫu tin antg.cand.comvn

Thành viên mới
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>Antg.cand.com.vn</title>
    <host_url>http://antg.cand.com.vn</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>div[class=news-cat-list],div[class=cate-list-body] div[class=news-cat-item]</block_pattern>
    <block_title>a[class=news-cat-detail]</block_title>
    <block_title_remove></block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>a</block_url>
    <block_hometext>p[class=news-cat-desc]</block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>Đính kèm tệp tin
    <block_thumb>img</block_thumb>
    <block_thumb_alt></block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>div[id=links]</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove>ul[class=contref]</detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext>h2[class=detail-desc]</detail_hometext>
    <detail_hometext_remove></detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author>b[class=detail-auth]</detail_author>
    <detail_author_replace></detail_author_replace>
  </config>
 

Attachments