Mẫu tin trang Giáo phận Bùi Chu

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Mẫu tin trang giáo phận Bùi Chu : http://gpbuichu.org/
mẫu tin mình làm vội trong lúc tranh thủ khi rãnh nên chưa có kiểm tra nhiều hơn. Ai có nhu cuầ sử dụng thì tham khảo và chỉnh sửa lại giúp nhé.
Link demo: http://bauda.nukeviet.store/gp-bui-chu/
1.jpg
đây là có phần hometext nhưng như vậy sẽ bị lập lại.
2.jpg
chỗ mũi tên. Ai thích có phần hometext thì click chọn nó. Ai ko thích thì bỏ đừng chọn.
Phần từ khóa: ko chọn tự nhận từ khóa nó sẽ ko báo lỗi. Thích có từ khóa thì click chọn phần tự tạo còn k thì thôi. Mấy phần khách tùy thích.
đây là code của mẫu tin.
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>giáo phận bùi chu</title>
    <host_url>http://gpbuichu.org</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>div[class=panel-body],div[class=panel]</block_pattern>
    <block_title>h2,h3</block_title>
    <block_title_remove>span[class=icon_new]</block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>h2 a,h3 a</block_url>
    <block_hometext></block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>
    <block_thumb>img</block_thumb>
    <block_thumb_alt>h2,h3</block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>div[id=news-bodyhtml]</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove></detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext></detail_hometext>
    <detail_hometext_remove></detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author>p[class=h5 text-right]</detail_author>
    <detail_author_replace>tác giả,bài viết</detail_author_replace>
  </config>
 

Attachments