Share Mẫu tin trang báo Quảng Ninh

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
ai cần thì tham khảo mẫu tin này xem thử nhé. Cho hệ thống tự tạo hoặc tự lấy từ khóa nhé.
nguồn trang: http://www.baoquangninh.com.vn/
demo: http://bauda.16mb.com/xa-hoi/
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>Báo Quảng Ninh</title>
    <host_url>http://www.baoquangninh.com.vn/</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>div[class=col1-1],ul[class=news-next] li,ul[id=cate-content] li</block_pattern>
    <block_title>a[class=title]</block_title>
    <block_title_remove></block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>a</block_url>
    <block_hometext></block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>
    <block_thumb>img</block_thumb>
    <block_thumb_alt></block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>div[class=content]</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove>p[style=text-align: right;]</detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext></detail_hometext>
    <detail_hometext_remove></detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author>p[style=text-align: right;]</detail_author>
    <detail_author_replace></detail_author_replace>
  </config>
1 - Nếu muốn có giới thiệu ngắn thì thêm vào mẫu tin như sau: như demo thì không có.
1.JPG
nhưng nếu lấy 2 tin thì 1 tin ko có hometext, 3 tin thì 2 tin ko có, 4 tin thì 3 tin ko có, 5 tin thì 4 tin ko có, 6 tin thì 4 tin ko có, 7 tin thì 4 tin ko có .... 10 tin thì 4 tin ko có. Nói chung là sẽ có 4 tin ko có homtext.
2 - Nếu muốn tin nào cũng có hometext (giới thiệu ngắn) thì chọn trong nguồn tin như sau:
2.JPG
với độ dài tùy ý. Nhưng theo mình thì làm 1 hoặc 2 thì tin sẽ xấu. Tùy người sử dụng thôi.
Sau đó là cấu hình nguồn tin của mình (tham khảo):
3.JPG
 

Attachments