Share Mẫu tin trang genk

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Mẫu tin trang genk ai cần thì tham khảo nhé. Vẫn còn sót lỗi nhỏ và đối với mình thì nó ko quan trọng. Nhưng đó là tùy vào người dùng.
Nguồn: http://genk.vn/
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>genk.vn</title>
    <host_url>http://genk.vn/</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>div[class=gbw-newpostion-wrapper] div[class=gbwnpw-left],div[class=gbw-newpostion-wrapper] div[class=gbwnpw-right] ul li[class=gbwnpwrl],div[class=kds-new-stream-wrapper] ul li[class=knswli]</block_pattern>
    <block_title>h2[class=gbwnpw-title],h3[class=gbwnpwr-tile],h4[class=knswli-title]</block_title>
    <block_title_remove></block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>h2 a,h3 a,h4 a</block_url>
    <block_hometext></block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>
    <block_thumb>a img</block_thumb>
    <block_thumb_alt>h2[class=gbwnpw-title],h3[class=gbwnpwr-tile],h4[class=knswli-title]</block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>div[class=knc-content]</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove>p[style=text-align: right;],div[class=VCSortableInPreviewMode link-content-footer]</detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext>h2[class=knc-sapo]</detail_hometext>
    <detail_hometext_remove></detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author>p[style=text-align: right;]</detail_author>
    <detail_author_replace></detail_author_replace>
  </config>
cấu hình trong nguồn tin để tham khảo
1.JPG
Còn lỗi này là do lấy thiếu 1 tin. Khi có thời gian thì mình sẽ xem lại. Như đã nói từ đầu thì đối với mình là ko quan trọng nhưng còn tùy vào người dùng.
2.JPG

Mọi góp ý hoàn thiện mẫu tin hoặc phát sinh lỗi dành cho nguồn tin này xin góp ý bên dưới. Cám ơn!
 

Attachments

Thành viên năng động
Vào diễn đàn thấy bác đăng bài, là đăng nhập luôn, like and thank bác, nhưng em không dùng hihi
 
Thành viên năng động
tks anh nhiều