Mẫu tin trang ictnews

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
ai cần thì tham khảo mẫu tin này xem thử nhé.
nguồn trang: http://ictnews.vn/
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>ictnews.vn</title>
    <host_url>http://ictnews.vn/</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>div[class=main-small] div[class=grid],</block_pattern>
    <block_title>a[class=g-title]</block_title>
    <block_title_remove></block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>a[class=g-title]</block_url>
    <block_hometext></block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>
    <block_thumb>img</block_thumb>
    <block_thumb_alt></block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>div[class=content-detail]</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove></detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext>div[class=news-desc]</detail_hometext>
    <detail_hometext_remove>div[class=ictnews-lb2]</detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author>p[align=right]</detail_author>
    <detail_author_replace></detail_author_replace>
  </config>
Trong phần nguồn tin mình thích cấu hình thế này. Ai tham khảo có thể tùy ý chỉnh nhé :D
1.JPG
 

Attachments

Thành viên mới
Cảm ơn bác đã chia sẻ.