Mẫu tin trang phatgiao.org.vn

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Mẫu tin trang giáo hội Phật giáo Việt Nam http://phatgiao.org.vn/ ai cần thì tham khảo nhé.

Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>Giáo hội Phật giáo Việt Nam</title>
    <host_url>http://phatgiao.org.vn</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>div[class=widgetBox],div[class=listnew]</block_pattern>
    <block_title>h2[class=title_box]</block_title>
    <block_title_remove></block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>h2 a</block_url>
    <block_hometext>div[class=description_box]</block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>
    <block_thumb>img</block_thumb>
    <block_thumb_alt>h2[class=title_box]</block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>div[id=post_body]</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove></detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext></detail_hometext>
    <detail_hometext_remove></detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author></detail_author>
    <detail_author_replace></detail_author_replace>
  </config>
hệ thống ko tự nhận từ khóa được. Nếu muốn có từ khóa thì check ô tự tạo như trong ảnh còn ko thì khỏi check
1.JPG
kết quả:
2.JPG
3.JPG
demo: http://bauda.nukeviet.store/ghpgvn/
 

Attachments

Thành viên năng động
Ôi sao mà nhanh vậy, thật là cảm kích bạn @Bầu Đá Cung Kính Chắp Tay Chào.png
 
Thích: anhyeuviolet
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
ko có gì :D ^^
 
Thích: anhyeuviolet