Mẫu tin trang vietbao

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Đây là mẫu tin trang vietbao.vn mọi người ai dùng thì tham khảo nhé. Vì có người nhờ lấy dùm mà làm vội nên chưa test kỹ hơn. Ai cần dùng thì tham khảo và chỉnh sửa lại theo ý nhé. Nếu có mẫu tin nào tốt hơn thì đóng góp ở đây để chia sẻ cho mọi người nhé ^^
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>http&#x3A;&#x002F;&#x002F;vietbao.vn</title>
    <host_url>http://vietbao.vn</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>div[class=col-sm-5] div[class=mod-body],div[class=cc1-center] li</block_pattern>
    <block_title>h2[class=link_hreft],h3</block_title>
    <block_title_remove></block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>h2 a,h3 a</block_url>
    <block_hometext>p</block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>
    <block_thumb>img</block_thumb>
    <block_thumb_alt></block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>div[id=vb-content-detailbox]</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove>div[class=box-subscribe],div[class=vivamain440],iframe</detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext></detail_hometext>
    <detail_hometext_remove></detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author></detail_author>
    <detail_author_replace></detail_author_replace>
  </config>
 

Attachments

Thành viên năng động
@Bầu Đá tốt quá, tiếc là mình không làm về những trang tin tức chung chung.(y)
 
Thành viên năng động
làm luôn trang báo mới luôn đi b