Mẫu tin trang xuanha.net

Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
bạn tham khảo qua các bài và phiên bản của modules nhé:
https://forum.nuke.vn/forums/share-lay-tin-tu-dong-nukeviet/
Nếu không hiểu thì mình có thể quay video lại nói rõ hơn.

Đại loại là thế này:
- Bạn cài module leechnews vào website của bạn.
- Tạo 1 mẫu tin hoặc cài đặt các mẫu tin được share trên diễn đàn. Tất nhiên muốn lấy từ trang nào thì dùng mẫu tin của trang đó.
- Tạo nguồn tin. Trong nguồn tin sẽ có link của nguồn muốn lấy, chuyên mục mà khi lấy tin về nội dung sẽ được lưu trữ ở đó.
- Tiến hành lấy tin hoặc cho tự động lấy sau 1 khoảng thời gian bạn muốn.
- Nếu là mẫu tin tự tạo hoặc chạy lần đầu thì nên kiểm tra lịch sử lấy tin xem báo lỗi gì không. Kiểm tra phần báo cáo xem đã lấy tin theo như yêu cầu của mình ko. Kiểm tra nội dung bài đã được lấy về website xem có sai sót gì ko (như các mẫu quảng cáo, các phần mình muốn xóa đã được xóa chưa).
....
 
Thích: anhyeuviolet
Thành viên mới
bạn tham khảo qua các bài và phiên bản của modules nhé:
https://forum.nuke.vn/forums/share-lay-tin-tu-dong-nukeviet/
Nếu không hiểu thì mình có thể quay video lại nói rõ hơn.

Đại loại là thế này:
- Bạn cài module leechnews vào website của bạn.
- Tạo 1 mẫu tin hoặc cài đặt các mẫu tin được share trên diễn đàn. Tất nhiên muốn lấy từ trang nào thì dùng mẫu tin của trang đó.
- Tạo nguồn tin. Trong nguồn tin sẽ có link của nguồn muốn lấy, chuyên mục mà khi lấy tin về nội dung sẽ được lưu trữ ở đó.
- Tiến hành lấy tin hoặc cho tự động lấy sau 1 khoảng thời gian bạn muốn.
- Nếu là mẫu tin tự tạo hoặc chạy lần đầu thì nên kiểm tra lịch sử lấy tin xem báo lỗi gì không. Kiểm tra phần báo cáo xem đã lấy tin theo như yêu cầu của mình ko. Kiểm tra nội dung bài đã được lấy về website xem có sai sót gì ko (như các mẫu quảng cáo, các phần mình muốn xóa đã được xóa chưa).
....
oki bác :D
 
Thành viên năng động
nguồn: http://xuanha.net/Kholuutru2014/2DucMe.htm
lấy tương đối. Tạm chấp nhận được. Cứ test thử nếu cảm thấy chấp nhận thì dùng còn ko thì tùy chỉnh. Mình sẽ cố gắng xem lại khi có thời gian rãnh.
Code:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <config>
    <title>xuanha.net3</title>
    <host_url>http://xuanha.net</host_url>
    <logo></logo>
    <block_pattern>body p[align=center],font[face=Arial],font[face=Arial] strong a</block_pattern>
    <block_title>strong a,font a,font</block_title>
    <block_title_remove></block_title_remove>
    <block_title_replace></block_title_replace>
    <block_url>a</block_url>
    <block_hometext></block_hometext>
    <block_hometext_remove></block_hometext_remove>
    <block_hometext_replace></block_hometext_replace>
    <block_thumb></block_thumb>
    <block_thumb_alt></block_thumb_alt>
    <block_thumb_attribute></block_thumb_attribute>
    <detail_bodyhtml>body</detail_bodyhtml>
    <detail_bodyhtml_remove></detail_bodyhtml_remove>
    <detail_bodyhtml_replace></detail_bodyhtml_replace>
    <detail_bodyhtml_attribute></detail_bodyhtml_attribute>
    <detail_hometext></detail_hometext>
    <detail_hometext_remove></detail_hometext_remove>
    <detail_hometext_replace></detail_hometext_replace>
    <detail_author></detail_author>
    <detail_author_replace></detail_author_replace>
  </config>

nguồn này mình bị lỗi rồi bạn nó báo là không tìm thấy khối bao ngoài bạn kiểm tra giúp mình với ạ
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
nguồn này mình bị lỗi rồi bạn nó báo là không tìm thấy khối bao ngoài bạn kiểm tra giúp mình với ạ
Lấy tin bình thường mà @@
1.JPG
 
Thành viên năng động
nè bạn img-2017-05-11-04-21-44-1.png
đã tải code mới về lại nhưng vẫn báo là lỗi không tìm thấy khối bao ngoài
 
Lần sửa cuối: Năm 11, 2017 lúc 11:35 AM
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
:laluot-08: có bị đâu @@ mới thử lúc sáng mà