Mình có máy chủ bạn nào có cách nào kiếm $ qua nó ko ?

Thành viên mới
Mình có máy chủ bạn nào có cách nào kiếm $ qua nó ko ?
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cấu hình như nào bạn ?