Module Shops nên thêm chức năng sản phẩm đã bán

Thành viên mới
Hiện tại module shops 4.3 không có chức năng cho các sản phẩm đã bán. Chỉ có sản phẩm mới. Anh em nào biết hỗ trợ với
 
Thành viên năng động
Hãy chờ nhé bạn của tôi, Module Shop đang trong giai đoạn chuyển mình ...từ....từ....từ.....rùa....rùa.... chờ vài ba tháng của năm tới nhé bạn !
 
Thích: bonddth