[Video] [Module] Videos - NukeViet 4.x

Thành viên năng động
Có một khoảng thời gian ngắn Youtube thay đổi gì đó về API làm JWplayer không phát được link từ Youtube. Tự Youtube đã điều chỉnh lại.
Về JWplayer, hãng này cũng đã điều chỉnh chính sách.

Bạn cứ thử đăng ký mới xem có lấy được key cho Self-Hosting nữa không.
Em nhớ đợt trước đăng ký lằng nhằng lắm, mà vừa đọc hướng dẫn vừa làm mãi mới xong. Thôi kệ, khi nào có vấn đề em mới đăng ký lại.