Hỏi Module bình luận không hoạt động

Thành viên năng động
Mình đang dùng bản nukeviet mới nhất và gặp sự cố với module bình luận, nó không hoạt động.
Mình đã thực hiện cài lại trong quản lý module nhưng vẫn không được.
Demo tại https://vietnamcoffee.asia
Mọi người xem giúp với ạ.
Thanks.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
ReferenceError: sendcommment is not defined


cái này phải xem lại theme.
Thử xoá thư mục

\themes\theme_dang_dung\modules\comment\

Xoá comment.js trong thư mục js của theme đang dùng. Dọn hệ thống.
 
Thích: nvnghiem