Ý tưởng Module quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thành viên năng động
Thích: David An
Thành viên năng động
Đã là nông thôn thì nên thêm mục: hộ nghèo nữa nha cưng
 
Thành viên năng động
Đã là nông thôn thì nên thêm mục: hộ nghèo nữa nha cưng
Trong nhóm đối tượng có đó Anh!
 
Thành viên mới
Ý bác có phải cái này không?

img-2017-03-30-04-28-23-1.png
 
Thích: ngoctu2008
Thành viên năng động
Ý bác có phải cái này không?

View attachment 779
phần mềm hả bạn? Cho mình với!
 
Thành viên năng động
mình định lập trình trên nukeviet! Nukeviet hay mà!