Share Modules văn bản pháp luật

Thành viên quá tích cực
Chức năng ngoài site:
Tra cứu, xem nội dung các văn bản theo các thể loại, linh vực .
Các block :
- global.block_new_law.php
- module.block_area_top10_center.php
- module.block_area.php
- module.block_cat.php
- module.block_search.php
- module.block_signer.php
- module.block_subject.php
- module.block_top_down.php
- module.block_top_view.php
them-the-loai_1.png quan-rlys-the-loai-2.png them-linh-vuc-3.png ql-linh-vuc-4.png them-co-quan-ban-nganh-5.png ql-co-quan-ban-nganh-6.png them-van-ban-7.png them-nguoi-ky-8.png ds-nguoi-ky-vb-9.png cau-hinh-10.png quan-ly-vb-11.png
 

Attachments

Thích: nganvo
Thành viên mới
Lỗi . File zip ko hợp lệ :(
 
Thành viên năng động
Lỗi . File zip ko hợp lệ :(
Ý bạn là sao? tải bình thường, giải nén bình thường.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Lỗi . File zip ko hợp lệ :(
Cài đặt thủ công xem sao.
 
Thành viên mới
OK. mình sử dụng "mở rộng" tải file lên thì báo lỗi
nhưng dùng tab "Ứng dụng mới nhất" và cài đặt thì đã thành công
tks
 
Thành viên mới
Chỉ mình cách cài đặt thủ công . Mình còn gà mờ lắm
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Chỉ mình cách cài đặt thủ công . Mình còn gà mờ lắm
Giải nén file Zip ra.
Tìm các thư mục: themes, modules và upload các thư mục này lên website nukeviet.
 
Thích: nguyenhuyvu2411
Thành viên mới
Giải nén file Zip ra.
Tìm các thư mục: themes, modules và upload các thư mục này lên website nukeviet.
Cảm ơn bạn nhiều nhé violet
 
Thành viên mới
Giải nén file Zip ra.
Tìm các thư mục: themes, modules và upload các thư mục này lên website nukeviet.
Bạn giúp mình vấn đề này nữa nhé . Mình không biết tại sao nó không hiển thị cái link liên kết Tin tức -> Chính trị .Của mình nó biến mất . Chỉnh nó hiện lại thì phải làm sao . Cảm ơn bạn trước nhé .... Mình đính kèm hình ảnh cho bạn xem nè.
Firefox_Screenshot_2017-12-26T07-52-39.646Z.png Firefox_Screenshot_2017-12-26T07-56-21.510Z.png
 
Last edited by a moderator: Mười hai 26, 2017 lúc 4:20 PM
Thành viên mới