Hỏi Nâng cấp module about

Thành viên mới
mình nâng cấp site từ 3.4 lên 4x nhưng không nâng cấp được module about (trước mình sử dụng module ảo).
Thao tác mình làm như sau: copy bảng dữ liệu từ nk3 sang nk4; tạo module ảo (page) giống với module ảo (about) đang sử dụng trong nk3
vào đường dẫn tensite/c34to40/page/ nó hiện ra cái hình như đính kèm; bấm thực hiện thì nó báo lỗi như hình 2. Mong các bác giúp đỡ
 

Attachments

Thích: David An
Thành viên mới
à quên. Đã copy cả thư mục module ảo trong nk3/downloads sang nk4 nữa rồi ạ
 
Thích: David An