Hỏi Nhờ hướng dẫn cách tạo thêm cột thứ tự để sắp xếp lại thứ tự văn bản thuộc mục Quản lý văn bản

Thành viên năng động
Nhờ các bạn giúp hướng dẫn cách tạo thêm cột thứ tự để sắp xếp lại thứ tự danh sách văn bản thuộc mục Quản lý văn bản ( như cột thứ tự trong mục Quản lý lĩnh vực). Tớ đã bổ sung trường Weight vào trong bảng nv_vi_vbpl_row nhưng không biết viết Code để chạy, có bạn nào biết hường dẫn giúp cách làm.
Xin cảm ơn nhiều!

img-2017-06-20-14-22-31-1.png