Nhờ hướng dẫn hiển thị xem nhanh trong module Download

Thành viên mới
Trong module Download có Nút Hiển thị xem nhanh văn bản rồi, nhưng mình muốn nó tự hiển thị văn bản luôn mà không cần bấm vào nút đó thì làm như thế nào vậy các bác?
Xin cảm ơn!
 
Thành viên mới
Module Download 4.1.02 file PDF đã tự view rồi mà. Bạn đưa file themes\tên theme\modules\download\viewfile.tpl của bạn mình hỗ trợ cho
 
Thành viên mới
Còn trong Module Laws thì làm thế nào bạn?

Untitled.png
 
Thành viên mới
Trong Laws muốn show file PDF luôn. Bạn mở file themes/tên theme/modules/Laws/detail.tpl tìm đến đoạn:
Code:
<!-- BEGIN: content_quick_view -->
    <div class="clearfix"></div>
    <div class="collapse" id="pdf{FILE.key}" data-src="{FILE.urlpdf}" data-toggle="collapsepdf">
      <div style="height:10px"></div>
      <div class="well">
        <iframe frameborder="0" height="600" scrolling="yes" src="" width="100%"></iframe>
      </div>
    </div>
    <!-- END: content_quick_view -->
thay nó bằng:
Code:
<!-- BEGIN: content_quick_view -->
    <div class="clearfix"></div>
      <div style="height:10px"></div>
      <div>
        <iframe frameborder="0" height="550" scrolling="yes" src="{FILE.urlpdf}" width="100%"></iframe>
      </div>
    <!-- END: content_quick_view -->
Lưu lại, xóa Cache và xem kết quả