Hỏi Nhờ xử lý Không hiển thị được các block phụ trong Module News

Thành viên năng động
Trong cấu hình Module tin tức, khi chọn Phương án thể hiện trang chủ = chuyên mục thành 2 cột sẽ không hiển thị được các block phụ (Block bên trên chuyên mục, Block bên dưới chuyên mục). Nhờ các bạn hướng dẫn xử lý giúp.
Xin cản ơn.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cái này mình thiết kế.
Hình như do bố cục 2 cột mà thêm block vào khu vực đó nhìn nó hơi kỳ nên ban đầu code không kích hoạt chức năng này.
 
Thành viên năng động
Cái này mình thiết kế.
Hình như do bố cục 2 cột mà thêm block vào khu vực đó nhìn nó hơi kỳ nên ban đầu code không kích hoạt chức năng này.
Bạn bổ sung giúp mình đi, tớ thấy layout này đẹp mà.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Để có thời gian sẽ làm.
Nếu lâu quá ko thấy mình làm thì bác nhắc mình vào trong topic này nhé.
 
Thích: Tranviethuy1970
Thành viên mới
Để có thời gian sẽ làm.
Nếu lâu quá ko thấy mình làm thì bác nhắc mình vào trong topic này nhé.

Bác làm chỗ này chưa
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Để có thời gian sẽ làm.
Nếu lâu quá ko thấy mình làm thì bác nhắc mình vào trong topic này nhé.

Bác làm chỗ này chưa
Chủ topic không có yêu cầu gì thêm.