Hệ thống Nukeviet 3 chạy mặc định https

Thành viên mới
Xin hỏi các anh em cấu hình nukeviet 3 như thế nào để chạy https mặc định.
(Hosting đã cài ssl, khi gõ https chạy ok, nhưng gõ mình tên miền thì không chạy https mặc định.)
Nhờ anh em giúp đỡ nhé.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Thử sửa vào .htaccess của web như sau:
Code:
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule (.*)  https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]
 
Thích: nguyenvandu125
Thành viên mới
cảm ơn anhyeuviolet, mình đã thay đổi thành công!
 
Thích: anhyeuviolet