Hệ thống Tạo ảnh thumb chất lượng cho module Nukeviet 4x

- Chào các bạn Nukeviet 4 ra đời với nhiều tính năng mới mà không phải ai cũng biết
hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tạo ảnh thumb cho các module
+ Bạn đăng nhập vào quản trị site http://demo.vn/admin/
+ Quản lý File
+ Cấu hình ảnh thumbnail
Tại trang giao diện bạn để ý có mục Thư mục và option
hiện tại nó đang có một chế độ mặc định tạo ảnh thumb cho tất cả các module
bây giờ mình muốn tạo ảnh thumb cho từng thư mục cụ thể ở đây là thư mục của module shops
bạn sẽ tiến hành chọn
- option là: uploads/shops
- resize theo phương án là : resize ảnh theo 2 chiều
- Kích thước thumbnail của hình ảnh là : 480x640
- Chất lượng hình ảnh resize là: 90
+ Cập nhật
Thành quả của bạn đây
huong-dan-tao-anh-thumb-module-nukeviet-4x-1.png
Chú ý: các ảnh được tạo trước khi cấu hình này sẽ không có được kích thước và chất lượng ảnh như ý muốn
vì thế khi tiến hành xây dựng website bạn cần lên kế hoạch trước để đảm bảo có ảnh thumbnail tốt nhất
 
Thích: nuke.vn