Tạo thêm khối block hiển thị trong modul new hiển thị 2 cột nhưng bị lặp nội dung

Thành viên mới
img-2019-05-31-03-55-58-1.png
Em mò 3 ngày mới thêm được vào cái block hiển thị, nhưng nó đang bị lặp nội dung do code ban đầu chạy vòng lặp. Nhờ các cao thủ chỉ giúp giờ chỉnh kiểu gì để không bị lặp ạ. e cám ơn