Hướng dẫn Tạo thông báo đẩy (Push Notification) cho Nukeviet với PushCrew

Thành viên năng động
Mình đã thực hiện thành công! Cảm ơn admin rất nhiều! :):11:
Cho em xem demo với bác ơi
 
Thành viên năng động
Cho em xem demo với bác ơi
Đây bác!
http://thcstranquangkhai.edu.vn
 
Thành viên năng động
Vẫn phải chấp nhận mấy phát, tưởng là cài lên là thằng nào vào từ sau nó lấy cookie tự nhảy thông báo, hi