Thay ảnh đại diện trong Module Videoclips của anhtu (anhtunguyen71@gmail.com)

Thành viên năng động
Như tiêu đề. Mình đang dùng Module Videoclips của anhtu bản mới nhất. Trong trang chủ của Module và các block, ảnh đại diện đang lấy ảnh resize mặc định của Module về kích thước chiều rộng là 120 còn chiều cao auto. Như vậy là các ảnh sẽ cao thấp không đồng đều.
img-2018-10-18-04-29-45-1.png

Giờ mình muốn tất cả các ảnh đó sẽ lấy theo ảnh thumbnail mà mình đã cấu hình trong phần cấu hình ảnh thumbnail thì làm thế nào?
img-2018-10-18-04-28-57-1.png
Ai biết chỉ mình với ạ. Cảm ơn mọi người!
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Chắc là do cấu hình cứng trong file TPL. Bạn thử xem trong đó chưa ?
 
Thành viên năng động
Chắc là do cấu hình cứng trong file TPL. Bạn thử xem trong đó chưa ?
nó có đoạn này:

if ($all_page) {
$i = 1;
while ($row = $result->fetch()) {
if (!empty($row['img'])) {
$imageinfo = nv_ImageInfo(NV_ROOTDIR . '/' . $row['img'], 500, true, NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name);
$row['img'] = $imageinfo['src'];
} else {
$row['img'] = NV_BASE_SITEURL . "themes/" . $module_info['template'] . "/images/" . $module_info['module_theme'] . "/video.png";
}

Mình đã chỉnh chiều rộng từ 120 lên 500 ($imageinfo = nv_ImageInfo(NV_ROOTDIR . '/' . $row['img'], 500, true, NV_ROOTDIR . '/' . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name);)

Nhưng ảnh thì cao thấp khác nhau. nên mình muốn lấy ảnh thumbnail hoặc bạn giúp mình thêm chiều cao để nó crop về cùng kích thước.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cái này phải viết lại thuật toán crop ảnh thôi. Cái này mẹo là crop ảnh to ra tí, rồi dùng CSS kéo lại sau.
 
Thành viên năng động
Cái này phải viết lại thuật toán crop ảnh thôi. Cái này mẹo là crop ảnh to ra tí, rồi dùng CSS kéo lại sau.
Không có giải pháp nào nhanh thì đành phải css thôi vậy?
Thanks!