Them hình ảnh vào Shop?

Thành viên mới
Giúp mình upload them ảnh vào phần ảnh giới thiệu (detal) khi ra trang chủ Như ngay mũi tên cảu hình.
 

Attachments

Thích: nvnghiem
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Lưu ý đăng bài đúng chuyên mục.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Phần này khi đăng SP thì mặc định đã có chức năng rồi. Nhấn nút thêm hình ảnh nhiều lần là được mà.
Còn trừ khi xử lý sai ở ngoài site thì phải xem lại.
 
Thích: nvnghiem
Thành viên năng động
Phần này khi đăng SP thì mặc định đã có chức năng rồi. Nhấn nút thêm hình ảnh nhiều lần là được mà.
Còn trừ khi xử lý sai ở ngoài site thì phải xem lại.
Thêm nhiều hình thì được nhưng nó kg hiển thị ngoài site bạn ạ, hic