Ý tưởng Thêm mục tùy biến dữ liệu vào các module

Thành viên năng động
Mình thấy module uses có mục tùy biến dữ liệu rất hay, anh em hướng dẫn thêm mục này vào một module nào đó được không? Nếu thêm được mục này thì khả năng mở rộng các module sẽ tốt hơn!!!
 
Thích: David An