Theme nukeviet tin tức - trường học - công ty

Share bộ code Trường học - Tin tức 20-03-2017
http://school.nukeviet.store/
user: admin pass: admin
Hoặc : Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nukeviet
Trong code này mình đã add rất nhiều module, nhưng vì khá bận rộn và để giữ lời hứa với cộng đồng nuke.vn nên chỉ làm những thư cơ bản.
Các module chức năng khác mình sẽ làm bản update sau
---------------------
1/4/2017 fix lỗi Không hiện tiêu đề mà lại hiển thị hai phần giới thiệu ngắn gọn.
bản mở \modules\news\theme.php tìm dòng 479 480
Code:
$array_row_i['title_01'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['hometext']), 50);
$array_row_i['title_02'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['hometext']), 50);
thành
Code:
  $array_row_i['title_01'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);
        $array_row_i['title_02'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);

Hướng dẫn cài đặt:
Bước 1: Thay đổi thông tin kết nối CSDL:
Mở tập tin /config.php, và thay đổi các thông tin tương ứng với thông tin CSDL tạo ở hosting.
$db_config['dbname'] = 'ten_CSDL';
$db_config['dbsystem'] = 'ten_CSDL';
$db_config['dbuname'] = 'ten_truy_cap_CSDL';
$db_config['dbpass'] = 'mat_khau_truy_cap_CSDL';
Bước 2: Sửa tên miền site:
Một vấn đề rất nhiều bạn gặp phải, sau khi đưa lên hosting thì khi truy cập site tự động chuyển hướng về tên miền cũ, cụ thể ở đây là chuyển về locahost. Vấn đề là ở đây!

Tiến hành mở file /data/config/config_global.php, tìm đến giá trị $global_config['my_domains'] và sửa giá trị sau dấu bằng, thành domain mới của bạn. Đến đây chúng ta chỉ mới "tạm thời" khai báo tên miền mới. Bây giờ bạn đã có thể truy cập site.

Tập tin config_global.php sẽ được làm mới mỗi lần lưu Cấu hình chung, các giá trị được đọc ra từ CSDL. Vậy nên, bạn cần môt lần nữa luư domain mới này vào CSDL. Truy cập ACP/Cấu hình/Cấu hình chung, tại Các domain chạy site, điền domain mới của bạn vào đây, nhấn Lưu lại ở cuối trang.
--------------------

Đối với bạn nào không dùng fullcode:
1. Mở file modules\news\theme.php tìm
Code:
function viewsubcat_main($viewcat, $array_cat)
Tìm dòng
Code:
$array_row_i['publtime'] = nv_date('d/m/Y H:i', $array_row_i['publtime']);
Thêm vào dưới
Code:
  $array_row_i['title_01'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);
        $array_row_i['title_02'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['title']), 50);
         $array_row_i['hometext'] = nv_clean60(strip_tags($array_row_i['hometext']),160);
Tìm
Code:
 if ($a == 1) {
          .....
        }
Thay thế bằng
Code:
if ($a == 1) {
         
          if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
            $xtpl->parse('main.listcat.home1.newday');
          }
          $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);

          if ($array_row_i['imghome'] != "") {
            $xtpl->assign('HOMEIMG', $array_row_i['imghome']);
            $xtpl->assign('HOMEIMGALT', ! empty($array_row_i['homeimgalt']) ? $array_row_i['homeimgalt'] : $array_row_i['title']);
            $xtpl->parse('main.listcat.home1.image');
          }

          if (defined('NV_IS_MODADMIN')) {
            $xtpl->assign('ADMINLINK', nv_link_edit_page($array_row_i['id']) . " " . nv_link_delete_page($array_row_i['id']));
            $xtpl->parse('main.listcat.home1.adminlink');
          }
          $xtpl->parse('main.listcat.home1');
        }
       
        if ($a == 2) {
          if ($newday >= NV_CURRENTTIME) {
            $xtpl->parse('main.listcat.home2.newday');
          }
          $xtpl->assign('CONTENT', $array_row_i);

          if ($array_row_i['imghome'] != "") {
            $xtpl->assign('HOMEIMG', $array_row_i['imghome']);
            $xtpl->assign('HOMEIMGALT', ! empty($array_row_i['homeimgalt']) ? $array_row_i['homeimgalt'] : $array_row_i['title']);
            $xtpl->parse('main.listcat.home2.image');
          }

          if (defined('NV_IS_MODADMIN')) {
            $xtpl->assign('ADMINLINK', nv_link_edit_page($array_row_i['id']) . " " . nv_link_delete_page($array_row_i['id']));
            $xtpl->parse('main.listcat.home2.adminlink');
          }
          $xtpl->parse('main.listcat.home2');
        }
---------------------
Hướng dẫn chỉnh sửa cần thiết:
Bật kéo thả block để xóa các block quảng cáo, hoặc chỉnh sửa di chuyện các block
1. Sửa nội dung trong module slider
3-21-2017 1-15-47 AM.png

2. Sửa nội dung tiện ích trong module menu
3-21-2017 1-16-38 AM.png

3. Quy định số liên kết hiện thị tin là 8
3-21-2017 1-17-28 AM.png
 

Attachments

Last edited by a moderator: Bốn 1, 2017 lúc 7:56 PM
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Oke, đang để chờ :D
 
Thành viên năng động
Hi! Hấp dẫn nè! Chờ! Mà Nhím giới thiệu thêm các module kèm theo luôn, sẽ hấp dẫn hơn!
 
Oke, đang để chờ :D
Nhanh thế mod :v
Hi! Hấp dẫn nè! Chờ! Mà Nhím giới thiệu thêm các module kèm theo luôn, sẽ hấp dẫn hơn!
Nó đầy đủ các module giáo dục :10:
 
Thành viên mới
hóng bộ code này từ lâu rồi
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
View attachment 235
Share bộ code Trường học - Tin tức 20-03-2017
Bao gồm các modules giáo giục.
Các bạn cần thêm chức năng vui lòng cmt phía dưới, code sẽ được chia sẻ vào 20-03-2017
Thân ái!
chức năng công đoàn hội thanh niên luôn đi bác
 
Thành viên mới
Dục chứ không phải giục nhá bác nhím :)). Bác làm thêm cái module quản lý học sinh, tra cứu điểm nữa thì ngon :p
 
Thành viên quá tích cực
Cảm ơn bạn trước nhé.
Hi vọng có thểm module thời khóa biểu, danh sách giáo viên kèm info, module xem điểm thi, kết quả học tập :D
 
hóng bộ code này từ lâu rồi
tham gia tích cực để được nhiều hơn
Dục chứ không phải giục nhá bác nhím :)). Bác làm thêm cái module quản lý học sinh, tra cứu điểm nữa thì ngon :p
hờ hờ viết nhầm
Cảm ơn bạn trước nhé.
Hi vọng có thểm module thời khóa biểu, danh sách giáo viên kèm info, module xem điểm thi, kết quả học tập :D
Hình như có đấy bạn
:33::laluot-01::laluot-02::57:
 
Thành viên mới
thế thì ngon rồi thấy cái diễn đàn này làm lại load nhìn ngon hơn hẳn
 
Thành viên mới
hóng hóng hóng hóng :*
 
Thích: vn5chau.com
Thành viên năng động
module Tra cứu điểm thi bác nhé.
+ thêm được môn
+ thêm được lớp
 
Thành viên năng động
Thành viên năng động
Tội Nhím thiệc đóa...vừa lo forum vừa mở hàng cho anh iem
:laluot-22:
 
Thích: vn5chau.com
Thành viên năng động
Cần thêm module Thời khóa biểu trong trường học, nó rất thiét thực. Gióng như của tác giả gacugay bản 3.4 rất hay
 
Thích: vn5chau.com
Thành viên mới
Cho mình xin 1 vé, thanks !
 
Thành viên quá tích cực
Like nhiệt tình để sớm có hàng :52:
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
Chức năng đăng ký môn học trực tuyên anh :78::19:
 
Thành viên năng động
Module văn bản, đính kèm file word, pdf...bài viết. danh sách cán bộ :laluot-03:
 
Thành viên quá tích cực