Theme nukeviet tin tức - trường học - công ty

Thành viên năng động
[?] - Mình dùng themes của bạn Nhím Thủ Lĩnh ở link này.
Và mình nâng cấp lên phiên bản Nuke V4.3.08
- Mình đã phân loại bài viết trong Module Tin tức (hiển thị layout: main-right). Thì có 1 chuyên mục nó bị dồn bài viết như này (các chuyên mục khác thì bình thường).
- ACE có cho em xin 1 cao kiến với nhoa. Thanks.