Hỏi Tin lấy về không hiển thị ra trang chủ

Thành viên mới
Mình dùng modul này để lấy tin về . Lấy về lần thứ 1 thì tin hiển thị ở trang chủ . Còn tất cả các lần sau thì chỉ hiển thị trong danh mục . Mà không thể hiện ngoài trang chủ . Xin mọi người hướng dẫn giúp mình . cám ơn . 2 hình dưới là chụp cùng một thời điểm . Phần 5 tin là ở trang chủ và phần list ở danh mục
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Hiển thị trang chủ thì còn tuỳ bạn cấu hình module news như thế nào nữa chứ :(