Về màu sắc nick các nhóm thành viên

Thành viên năng động
chưa hiểu cái cấp bậc cho lắm. :D như ngày xưa mấy diễn đàn tính điểm post bài,điểm like từ gà con, búa gỗ lên cấp. Nay chưa hiểu. Mà đang thư3 nghiệm ây1 chứ
ka ka! Góp ý ấy mà!
:16:
 
Thành viên năng động
Mình thấy gì tướng tá gì kỳ kỳ sao đấy. Cái này chắc Nhím em làm trong quân đội nên bị nhiễm nè. không hay! Admin nhà mình nên nghiên cứu cách phân loại như hhttp://www.giaiphapexcel.com khá hay. Thứ nhất màu sắc nickname; thứ hai là gắn sao cho thành viên, sao đứng hay sao quay tròn ... Nói chung là khá hay!
 
Thành viên mới