Website chủ đề từ thiện

Giao diện trông thế nào ?

  • Đẹp

  • Bình thường

  • Xấu

  • Quá tệ


Results are only viewable after voting.
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
demo: http://bauda.nukeviet.store/news2/
Giao diện theo chủ để từ thiện nhưng nội dung của cái giao diện mình chèn hỗn hợp chứ yếu để có thể hình dung ra được các vị trí block, các khối block sẽ như thế nào, trình bày tin ra sao.
Theo thẩm mỹ cá nhân thì giao diện không đẹp nhưng mà có người thì khen đẹp.
Giao diện hoạt động tốt cả nukeviet 4.0.29 và nukeviet 4.1.02.
Nhớ mọi người đánh giá xem cái giao diện nó ở mức nào.
Sau thời gian hoàn thiện sẽ share.
 
Thích: MacKen
Thành viên mới
Nhìn rất phong cách :63:
 
Thành viên năng động
Về bố cục theo mình là rất đẹp, có chăng là phần trình bày và màu sắc chưa được bắt mắt thôi. Css lại chắc ok!