Hỏi [Xin] Block Đối tác dạng Carousel

Thành viên năng động
Hình minh họa:
img-2017-09-12-08-13-45-1.png

----------------------
Thank you!
 
Thành viên năng động
Trong module slides của Tứ có rồi mà ta