Xin block slide ảnh như hình demo

Thành viên mới

chào anh chị em , em cài mdule album ảnh xong rồi, giờ em muốn nó thể hiện ngoài trang chủ như hình dưới đây mà không biết tên nó là block gì, anh chị em ai có block như này share cho em xin với ah, em cảm ơn nhiều
 
Thành viên năng động
Tự thêm js vào cho nó