Xin giúp cách khắc phục lỗi chèn thư mục gốc khi copy(hoặc tải) về cài lên Localhost(hay Web)

Thành viên năng động
Một số code mình tải về và cài lên tocalhost thì trang chủ index hiện ra ok như Hình 01 nhưng khi nhấn vào một liên kết thì nó luôn chèn thư mục gốc chứa code web vào như Hình 02, Hình 03...mong anh em chỉ giúp cách khắc khục. Xin cảm ơn
Hinh 01.png Hinh 02.png Hinh 03.png
 
Thành viên năng động
Bạn vào cấu hình chung chỗ các domain nhập là localhost sau đó lưu lại và xóa cache là ok