Hỏi Xin giúp đỡ cách tối ưu URL như bản TMS Rút Gọn Link nukeviet4.3.03

Thành viên mới
Trên diễn đàn mình thấy có bản TMS rút gọn link khá hay nhưng mình xem trong phần .htacess thì không thấy thể hiện gì??? Không biết kỹ thuật rút gọn link như nào?? Xin @Nhím Thủ Lĩnh chỉ dẫn hoặc ai biết về cái này thì giúp mình với. Mình cảm ơn