Hỏi Xin giúp về thay đổi giao diện quản trị

Thành viên năng động
Em vừa nâng cấp nên NV 4.2 tất cả bình thường, chả là hồi trước e có cài đặt thêm giao diện admin_adminlte. Hôm nay, tự nhiên ngồi chuyển thử giao diện từ admin_default sang giao diện admin_adminlte xem thử thế nào thì bị trắng trang không sử dụng admin được. E không biết cách nào để chuyển về giao diện admin_default. Mong các bác giúp e với, đang cần gấp.
lỗi file log:
[Fri, 11 Aug 2017 10:54:38 +0700] [192.168.1.2] [Warning(2): require(E:/AppServ/www/laws/themes/admin_adminlte/theme.php): failed to open stream: No such file or directory] [FILE: /admin/index.php] [LINE: 130]
 
Lần sửa cuối: Tám 11, 2017 lúc 11:11 AM
Thành viên năng động
Em vừa nâng cấp nên NV 4.2 tất cả bình thường, chả là hồi trước e có cài đặt thêm giao diện admin_adminlte. Hôm nay, tự nhiên ngồi chuyển thử giao diện từ admin_default sang giao diện admin_adminlte xem thử thế nào thì bị trắng trang không sử dụng admin được. E không biết cách nào để chuyển về giao diện admin_default. Mong các bác giúp e với, đang cần gấp.
lỗi file log:
[Fri, 11 Aug 2017 10:54:38 +0700] [192.168.1.2] [Warning(2): require(E:/AppServ/www/laws/themes/admin_adminlte/theme.php): failed to open stream: No such file or directory] [FILE: /admin/index.php] [LINE: 130]
E đã khắc phục được rồi
 
Thích: anhyeuviolet