Block Xin hỏi vào chổ nào để thu nhỏ chữ trong khối TEXT BANNER của NV egov

Thành viên mới
Xin hỏi vào chổ nào để thu nhỏ chữ trong khối TEXT BANNER của NV egov
 
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
có hình demo ko bạn ui
 
Thành viên năng động
custom.css
tìm các class sau:
Code:
.sitebannertext .sn
và class:
Code:
.sitebannertext .sd
 
Thích: vanhieu2018
Thành viên mới
Mình muốn chỉnh chữ nhỏ lại nhưng không tìm ra? banner.jpg
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Bạn tìm chưa ? Sao lại ko ra ? :(
 
Thích: vanhieu2018
Thành viên mới
Cảm ơn mọi người nhiều mình đã tìm ra rồi.
 
Thành viên mới
Mình muốn chỉnh hẹp lại chiều rộng đoạn này vào chổ nào? header.png
 

Attachments

Thành viên năng động
Block global.sliders.tpl
tìm dòng:
126 và 131 sửa số 450px thành số của bạn, kể cả trong khối quảng cáo slides