Hỏi Xin hỏi về thoát khỏi thành viên đăng nhập

Thành viên năng động
Các bác cho e hỏi?
E đang sử dụng NV trong mạng nội bộ. e cài đặt để modun Tài khoản là mặc định, modun laws có phân quyền. Vấn đề ở đây là khi thành viên đang xem ở modun laws mà muốn thoát khỏi tài khoản thì sẽ bị lỗi 404. Còn nếu đang ở modun khác không phân quyền thì khi thoát khỏi tài thoản thì sẽ trở về giao diện đăng nhập của modun Tài khoản. E cảm thấy có cái gì đó sai sai. Nếu là bình thường thì khi thoát khỏi tài khoản thành viên thì sẽ mặc định chuyển về giao diện đặng nhập (modun cài đặt để modun Tài khoản là mặc định như đã trình bày).
 
Thành viên năng động
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
:10:
 
Thích: vingheo
Thành viên năng động
Cái này giờ e nên làm thế nào các bác
 
Thành viên mới