Hỏi Xin hướng dẫn fix lỗi Loại bỏ JavaScript và CSS chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên

Thành viên mới
Các bác cho em hỏi fix lỗi chặn hiển thị JS và CSS như thế nào ạ?
img-2017-04-21-01-43-32-1.png
 
Thành viên năng động
Google khuyên bạn những khả năng không thể (website mà không tồn tại/ cấu hình/ tinh chi3ng JS - CSS) thì nó chẳng khác nào HTML thuần hay Web1.0 thuở bạn đầu ...