Xin module lấy tin RSS theo dạng Tabs

Thành viên năng động
ad nào có module lấy tin RSS theo dạng Tabs
 
Thành viên năng động
RSS hình như không thông dụng lắm, nó mang tính biểu tượng một thời của V.3.0.xx, sang bản 4.xx nó chuyển sang thi đấu hạng hai bán chuyên cho các trang Get_news là chính.
Bạn nên tự thân coder vậy !
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Lấy tin RSS là sao bạn ?
Lấy từ trang khác hay lấy từ chính nó ?
Mà module Feed trong NukeViet 4 có sẵn block RSS đó thôi.
 
Thành viên năng động
Lấy tin RSS là sao bạn ?
Lấy từ trang khác hay lấy từ chính nó ?
Mà module Feed trong NukeViet 4 có sẵn block RSS đó thôi.
Lấy từ trang khác nhưng mà hiện thị trong block dạng tab á
 
Thành viên năng động
Lấy tin RSS là sao bạn ?
Lấy từ trang khác hay lấy từ chính nó ?
Mà module Feed trong NukeViet 4 có sẵn block RSS đó thôi.
Nghĩa là trong block lấy nhiều RSS hiển thị theo dạng tab
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Cái đó chưa ai làm cả bạn nhé. Mà chắc không ai làm quá.
 
Thành viên mới
Cái này chắc giờ không ai làm cả rồi