Xóa file và folder trong Nukeviet rất chậm hoặc không xóa được.

Thành viên năng động
Xóa file và folder trong Nukeviet rất chậm hoặc không xóa được.
Vào Quản lý file, xóa các file và folder như của module News, Shop đều như vậy
Có ai hiểu lý do giúp mình với.
Đã thử Xamm, AppServ, Vertrigo đều bị y như vậy.
Ức chế
 
Thích: anhyeuviolet
Thành viên năng động
Thôi làm làm được rồi. Khỏi trả lời. vui
 
Thích: anhyeuviolet