Hỏi ai có block new như này cho e xin với ah

Thành viên năng động
Thành viên mới
đúng rồi bác, bác chia sẻ cho em xin với được không ah
 
Thành viên năng động
Có thì chia sẻ cho anh em cộng đồng với nhé