giúp mình với

Thành viên mới
Bạn nào giúp mình làm cái block giống như này với
img-2020-10-11-05-54-15-1.png
mình cảm ơn ạ
 
Thành viên mới
Sao lại là block bạn. Cái này là lấy tin theo chuyên mục. Chỉ html, css lại là ok mà