help up web len host lỗi

Thành viên mới
nhờ anh 2em giúp đỡ up lên host bị như thế nay
 

Attachments

Thích: David An
Thành viên quá tích cực
Quản trị viên
nhờ anh 2em giúp đỡ up lên host bị như thế nay
TeamViewer qua mình hướng dẫn cho ( inbox qua fb )
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Đăng nhập vào cấu hình => Cấu hình chung.
Lưu lại vài lần.