hỏi cách tạo bài viết dạng sery

Thành viên năng động
chào anh e trong diễn đàn. như tiêu đề mình muốn tạo một serry bài học nhưng không biết làm thế nào mong anh e giúp đỡ ạ. site demmo: xuanha.net chuyên mụcc đức mẹ. xin cảm ơn.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Bạn dùng chức năng theo dòng sự kiện là được.
 
Thành viên năng động
Bạn dùng chức năng theo dòng sự kiện là được.
sau khi cho các bài viết đó vào dòng sự kiện thì làm sao mang các dòng sự kiện đó bỏ vào chuyện mục giống trang xuanha.net vậy b?
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
sau khi cho các bài viết đó vào dòng sự kiện thì làm sao mang các dòng sự kiện đó bỏ vào chuyện mục giống trang xuanha.net vậy b?
mặc định thì bên dưới bài viết, sẽ hiện ra các bài cùng dòng sự kiện. Muốn điều chỉnh vị trí thì sửa tương ứng vào detail.tpl và theme.php của module news.