module news

Thành viên mới
Bạn nào có module news nay ko img-2018-11-21-08-27-21-1.png
 
Thích: thanhthuc010b19
Thành viên năng động
Module news thì mặc định là có rồi mà bạn.
Có phải ý bạn là cái tin Nổi bật, Đọc nhiều không? Nếu là cái đó thì nó là block của module news.
Mặc định đã có block đó rồi và nó là block_headline