Hướng dẫn muốn chuyển database từ Xampp sang Mysql Workbench hay MySQLDumper.

Thành viên mới
Các Bạn ơi giúp mình 1 vấn đề nha. Mình cài Xampp và đã thiết kế web xong rồi. Bây giờ mình muốn chuyển database từ Xampp sang Mysql Workbench hay MySQLDumper. thì Mình làm sao đây? Mình cũng đã xuất file.sql từ Xampp rồi mà khi import qua MySQL Workbench, hay MySQLDumper thì không được. Bạn giúp mình nhé. mình cảm ơn rất nhiều.
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Các Bạn ơi giúp mình 1 vấn đề nha. Mình cài Xampp và đã thiết kế web xong rồi. Bây giờ mình muốn chuyển database từ Xampp sang Mysql Workbench hay MySQLDumper. thì Mình làm sao đây? Mình cũng đã xuất file.sql từ Xampp rồi mà khi import qua MySQL Workbench, hay MySQLDumper thì không được. Bạn giúp mình nhé. mình cảm ơn rất nhiều.
Bạn có hình ảnh, nội dung thông báo lỗi không ?
SQL chưa nén thì khoảng bao nhiêu MB ?
 
Thành viên mới
File .sql có 884 KB hà bạn ơi
nó bị lỗi là admin_id đã sử dụng rồi. Bnaj xem giúp mình nhe
 

Attachments

--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
File .sql có 884 KB hà bạn ơi
nó bị lỗi là admin_id đã sử dụng rồi. Bnaj xem giúp mình nhe
Vậy thử drop hết table đi rồi import từ đầu xem bạn.