share full code game bai php

Thành viên mới
thôi thì share cho ae cùng hưởng nhé... full code game bài php nhẹ nhàng đã chạy thành công nhé... do ko có thời gian phát triển...vì bận học nay share cho ae sài code bên TQ việt hoá 80%
https://www.fshare.vn/file/K9BHAO9ZYJIP?token=1557291588