[Shops] thông tin giao hàng

Thành viên năng động
Hiện tại, mình thấy modun shops còn thiếu thông tin giao giao hàng như sau.
Chọn địa điểm tỉnh /thành phố/ quận huyện/ và thông tin phí cho từng ko vực
 
Thành viên mới
Hiện tại, mình thấy modun shops còn thiếu thông tin giao giao hàng như sau.
Chọn địa điểm tỉnh /thành phố/ quận huyện/ và thông tin phí cho từng ko vực
phần đó đã có nhé bạn! bằng cách bạn cấu hình vận chuyển nó sẽ hữu ích hơn đó! nhưng phải nhập liệu từng khu vực và cấu hình phí vận chuyển cho từng mục.
 
Thích: hoanglongvnpt
Thành viên mới
phần đó đã có nhé bạn! bằng cách bạn cấu hình vận chuyển nó sẽ hữu ích hơn đó! nhưng phải nhập liệu từng khu vực và cấu hình phí vận chuyển cho từng mục.
sao ko thấy gì hết zậy.