vấn đề lấy tin giữa localhost và hosting

Thành viên năng động
các anh cho em hỏi là mẫu tin em thực hiện lấy tin trên localhost thì lấy rất ngon lành nhưng khi dùng mẫu tin đó lấy tin trên hosting thì nó lại báo là không phân tích được khối bao ngoài.
em lấy tin từ trang http://hanhphucgiadinh.vn
mong các anh xem giúp. Em cám ơn!
 
Thích: David An
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
PHP của hosting bạn ơi ?
 
Thành viên năng động
Uh, mình cũng có cùng thắc mắc này, sử dụng PHP 7.0 chắc do cao quá, cái module nó "tảo quả" trên local chỉ sử dụng 5.6 chạy được
 
--= Roll With The Wind =--
Quản trị viên
Có bản fix cho PHP 7.x rồi. Mình chưa có thời gian up lên.
Do hiện tại đang cần xác nhận chính xác rồi mới làm.